1
Laatste Artikelen
Wat is er nieuwe op de website
Gratis artikelen
Stel je vraag via e-mail
Gratis nieuwsbrief

Arbeidscontract Maken? Zorg voor een juridisch gedegen Arbeidscontract


Online arbeidscontracten maken, HRM-Voorbeeldbrieven, Stappenplannen en Checklists

Zelf een Arbeidscontract maken op maat?

Dat kan met onze Software voor het maken van Arbeidscontracten.


Deze portal bevat honderden modellen en handige documenten bedoeld voor leidinggevenden.

Met de Software voor Arbeidscontracten kunt u dus zelf online een arbeidscontract maken.

Hoe werkt dat?
In 13 korte stappen kunt u alle relevante details invullen en krijgt u per stap tekst en uitleg over de mogelijkheden. Aan het eind rolt er een degelijk arbeidscontract uit in Word wat u desgewenst zelf kunt aanpassen. Hier leest u hoe dat werkt.

Benieuwd wat er naast de tool arbeidscontract maken verder nog in het pakket HRM tools zit?
Klik op screenshots voor een demo van de Arbeidscontractentool.

Hoe werkt deze Tool voor het maken van een Arbeidsovereenkomst?

Stap 1
Na het starten van de Tool kunt u kiezen uit het maken van een arbeidsovereenkomst, een nuluren contract en een Min/max contract (aanklikken)

Stap 2
Vervolgens kunt u kiezen voor een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd of onbepaalde tijd (aanklikken)

Stap 3
Tot slot kunt u kiezen voor een arbeidsovereenkomst met CAO of zonder CAO (aanklikken)

Stap 4
U gaat nu het arbeidsovereenkomst per artikel samenstellen door in een invulveld per artikel de gevraagde gegevens in te vullen

Stap 5
Heeft u alle stappen doorlopen dan klikt u op de knop “Maak arbeidsovereenkomst” waarna u in WORD de contracttekst op uw beeldscherm krijgt.

Stap 6
Tot slot past u de opmaak aan de huisstijl van uw bedrijf of organisatie aan en beschikt u over een gedegen juridisch arbeidsovereenkomst.
 

 

Nieuw: Portal FinancieelKlaar!

Handige financiële tools
voor ondernemers en adviseurs.

Met Checklists, Stappenplannen, Rekenmodellen en Voorbeeldmodellen. 


Op het gebied van onder meer begroten, balans en jaarrekening, investeren, financiering, kostenberekening, lenen en schenken en subsidies.  

Wekelijks komen er nieuwe financiële tools bij.

Ga direct kijken, meld u aan als gebruiker en ga direct aan de slag!


www.financieelklaar.nl

Als welkomstgeschenk ontvangt u de software Prognoses en Jaarcijfers (Ontwikkeld i.s.m. BDO Accountants, winkelwaarde € 79,0 excl. BTW).

 

 

 

 

 

HRM-Tools voor Leidinggevenden
Overzicht Tools, Modelcontracten, Software, Modellen, Briefteksten, Checklists en Stappenplannen
 

Hieronder treft u een overzicht van alle bewerkbare modellen binnen HRM-Tools voor Leidinggevenden. Bent u op zoek naar een voorbeeldcontract voor bepaalde tijd, een checklist ontslag wegens bedrijfseconomische redenen of model van het persoonlijk ontwikkelingsplan? Actuele voorbeelden, modellen en checklists vindt u terug in de Portal waarvan u na aanmelding dagelijks gebruik kunt maken.DOSSIER Personeel Aannemen
              

  Modellen voor Briefteksten Sollicitatiebrieven
  -  Model Ontvangstbevestiging
  -  Model Uitnodiging eerste sollicitatiegesprek
  -  Model Afwijzing sollicitant eerste ronde
                   -  Model Uitnodiging sollicitant voor volgende ronde
                   -  Model Afwijzing sollicitant tweede ronde
                   -  Model Aannemen personeel 

                   Modelformulieren
                   -  Modelformulier Voorbereiding Sollicitatiegesprek 
                   -  Model Winstdelingsregeling
                   -  Model Maken Functieprofiel

  Rekentools
 
-  Selectietool Selectie Ontvangen Sollicitaties 
  -  Rekentool Berekening Samenstelling beloning
  -  Rekentool Berekening Winstdeling
                   -  Rekentool Berekening Bonus
                   -  Rekentool Berekening Personeelskosten  

  Tool voor het maken van 15 verschillende soorten Arbeidscontracten
  (via Wizard maakt u deze zelf op maat) 

  - Model Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
  - Model Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
                   - Model Arbeidsovereenkomst Nuluren contract
                     (bepaalde tijd/onbepaalde tijd)
                   - Model Arbeidsovereenkomst Min/Max contract
                     (bepaalde tijd/onbepaalde tijd) 
                   - Model Freelance contract
                   - Model Stagecontract
                   - Model Vakantiekracht

  Modelcontracten
  - Modelcontract Telewerken
  - Modelcontract Onkostenregeling Personeel
  - Modelcontract Gebruiksovereenkomst GSM
                   - Modelcontract Bruikleenovereenkomst auto van de Zaak 
                   - Modeltekst Regeling Personeelshandboek

  Checklists
  - Checklist Personeel Aannemen
  - Checklist Voorbereiding Salarisonderhandeling voor de Werkgever
    (40 aandachtspunten) 
                 
  Stappenplannen
 
- Stappenplan/Checklist Inwerken Nieuw PersoneelDOSSIER Personeelsvertrek/Ontslag

  Modelbrieven mbt Beëindiging Arbeidsrelatie
 - Brieftekst Berisping/Waarschuwing 
 - Brieftekst Vergunningaanvraag Ontslag op staande voet
 - Brieftekst beëindiging Tijdelijk Dienstverband
                  - Brieftekst Ontslag tijdens proeftijd
                  - Brieftekst Ontslag wegens ziekte tijdens proeftijd 
                  - Brieftekst Bevestiging gesprek aanvraag ontslag
                  - Brieftekst Berichtgeving Schorsing medewerker
                  - Brieftekst Beëindiging Dienstverband 
                  - Brieftekst Getuigschrift
                  - Brieftekst Ontslag vanwege pensioengerechtigde leeftijd
                 
                  Formulieren
                 
- Aanvraagformulier ontslagvergunning bij CWI 
                  - Werknemersformulier Exitgesprek
 
  Checklists
 
- Checklist Vragenlijst Exitgesprek


  Stappenplannen 
  - Stappenplan Opstellen Sociaal Plan

 

  Modellen
  - Maken Sociaal Plan


  Rekenmodellen
  -
Rekenmodel Berekening OntslagvergoedingDOSSIER Functioneren/Beoordelen

                                                      
  Gespreksmodellen
 
- Model Functioneringsgesprek
  - Model Beoordelingsgesprek
  - Model Gesprek loopbaanbegeleiding
                 
                   Modelbrieven
                   -
Brieftekst Officiële Waarschuwing Werknemer 
                   - Brieftekst Extra beloning wegens goed functioneren


DOSSIER Praktijksituaties Personeel

  Modellen 
 
- Model Bedrijfsnoodplan MKB 
  - Modelprotocol Agressieve Medewerker
  - Modelprotocol Rouw bij overlijden en Werk
                   - Model Inventarisatie Agressie en Geweld in Bedrijf

                  Formulieren
                 
- Registratieformulier Bedrijfsongevallen 
                  - Formulier Klachten Indienen op het Werk
 


DOSSIER Opleiding/Scholing                        

  Modellen 
 
- Model Opleidingsplan
  - Modeltekst Studiekostenregeling
  - Model Loopbaangesprek
                   - Model Scholingsbehoefte in kaart brengen
                   - Modeltekst Opleidingsovereenkomst

                   Modelformulieren
                 
  - Formulier Persoonlijk Ontwikkelingsplan
                   - Formulier Studiekostenvergoeding
                   - Formulier Loopbaangesprek
                 
   Checklists
   -
Checklist Bepalen Effectiviteit van een Opleiding 
                   

  Stappenplannen
 
- Stappenplan Voeren LoopbaangesprekDOSSIER Vakantie/Afwezigheid

  Formulieren
  - Formulier Opgave Vakantiedagen
  - Formulier Vakantie Aanvraag
  - Formulier Werving Vakantiekrachten
                   - Voorbeeld Vakantiekaart Werknemer

                   Modellen
                   - Modeltekst Vakantiereglement

  Rekenmodellen  
 
- Rekenmodel Berekening Vakantiedagen Vakantiekaart 
  - Rekenmodel Samenstellen Vakantierooster
  - Rekenmodel Planning vrije dagen Personeel
                     (Software Digitale Vakantieplanner)
                
  Tools
   -  Planningsoftware Aanwezig/Afwezig personeel


  Stappenplannen
  - Stappenplan Vakantieplanning PersoneelDOSSIER Leidinggeven en Motiveren

  Tools
 
- Tool Bepalen van uw Stijl van Leidinggeven (digitaal)
  - Tool Personeelsmanagementtest (digitaal)

  Modellen
 
- Model Afdelingsplan Maken
  - Model Aanpak Arbeidsconflict

  Checklists
 
- Checklist Conflicthantering
  - Checklist Omgaan met Klagende medewerkers

  Stappenplannen
  -
Stappenplan Slecht Nieuws gesprekDOSSIER Werkoverleg

  Modellen
  -
Model Agenda Opstellen voor Overleg
  - Model Verslag werkoverleg
  - Model Afsprakenlijst Maken

  Checklists
 
- Checklist WerkoverlegDOSSIER Ziekteverzuim

  Formulieren
  - Formulier Eigen Verklaring Werknemer
  - Formulier Reïntegratiebegeleiding
  - Formulier Vervolgacties (voor werkgever)

                  Modellen
                  - Model Protocol Ziekteverzuim
                  - Model Verzuimbeleidsplan 
                  - Model Verzuimreglement Werknemers 
                  - Modelprotocol Werkhervatting


DOSSIER Personeelsverlof

  Modelformulieren
  - Formulier Verlofaanvraag 
           
  Modellen
                   -
Model Reglement Levensloopregeling

  Rekenmodellen
 
- Rekenmodel Berekening Zwangerschapverlofperiode


  Checklists
  - Checklist
LevensloopregelingDOSSIER Het Personeelsdossier

  Modellen
  -
Model Bruikleenovereenkomst voor medewerkers


  Stappenplannen
  - Stappenplan Opzetten van Personeelsdossier


  Checklists
  - Checklist
Onderdelen PersoneelsdossierDOSSIER Personeelsadministratie

  Modellen
  - Model
Werkgeversverklaring
  - Model Onkostenvergoeding

                   Formulieren
                   - Formulier Eerstedagsmelding
                   - Aanvraagformulier Minder Werken 
                   - Declaratieformulier Personeel
                   - Formulier Werkgeversverklaring mbt privé gebruik bedrijfsauto

  Rekenmodellen
  - Rekenmodel 
Urenberekening Overwerk 
  - Rekenmodel Urenverantwoording Personeel
  - Rekenmodel Bruto-Netto Loonberekening 
                   - Rekenmodel Rittenadministratie

  Checklists
  - Checklist Vrije Vergoedingen 
 - Checklist Identificatie bij aanname PersoneelDOSSIER Personeelsbeleid
                       

  Modellen
  - Model
personeelsgids
  - Model Handboek Personeel
  - Model Bedrijfsreglement

  Tools
   - Quick Scan Personeelsmanagement (digitaal)
   - Quickscan Personeelszaken 
               
  Stappenplannen

  - Stappenplan Opzetten SalarissysteemDOSSIER Personeel Inhuren/Inlenen
    
  Modellen
  - Model Managementovereenkomst

 

Garantie
Wilt u om wat voor reden dan ook uw Gebruik stopzetten dan kan dat op elk moment. U zit dus nergens aan vast! 

Onze Algemene Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst.


 


Wat vinden onze gebruikers van deze portal?

Geen hoge advocaatkosten meer en toch een arbeidscontract op maat!
(Job de Vries, doorgroeiende ondernemer)

Met deze HRM-Tool voor de Personeelspraktijk is leidinggeven een stuk gemakkelijker geworden!
(Hans van Waardenburg, doet personeelszaken bij middelgroot ICT-bedrijf)

Dit is echt handig en scheelt me ongelofelijk veel tijd!
(Marloes Wittink, adviseur bij detacheringbureau)

Welkomstgeschenk


Leidinggevenden hebben meestal ook te maken met begrotingen, jaarcijfers, enzovoort. U ontvangt daarom als nieuwe gebruiker de software “Prognoses en Jaarcijfers” helemaal gratis! (winkelwaarde € 79,-).